AŞIK HAMİT’İN ŞİİRİ

Maraş’ın Afşin kazasının Alemdar köyünden, Aşık Hamit isminde bir softa Türk milli birliğini tefrik ederek saldırganca öz Türk olan Alevilere yaptığı hücum ve meydan okuduğu aşağıdaki yazılı saçma manzumesinden anlaşılmaktadır. Buna karşılık iki adet cevabı şiirimiz bunun altında yazılıdır. Hak ve hakikâtı okuyucuların takdir ve irfanlarına terkediyorum.

Böyle midir müslümanın usulü
Ağzınızda bıyığınız basılı
Hazreti Ali etmedi mi gusulü
Gelin imtihana bilenleriniz

Yarın cehennemde Hüseyin için
Allah’da biliyor sizlerin suçun
Gusulünüz yok ölüyü yıkarsınız niçin
Doğru cehenneme ölenleriniz

Kitabınız yoktur şeytan piriniz
Hep murdardır ufağınız iriniz
Gayya deresidir sizin yeriniz
Daha inat eder kalanlarınız

Ali’ye Allah diye behtan ettiniz
Haşa Ali Allah değil velidir
Gittiğiniz kör şeytanın yoludur
Büyük bir kâfirdir dedeleriniz

Dedeler yalandan ediyor arzı
Sevm salatı tutmaz hac zekâtı farzı
Yahudi merkebidir refazı
Acem düzmesidir yalanlarınız

Bir gün gelir emeğiniz hiç olur
Sizden türüyenler safi piç olur
Ali öldü Allahınız nic’olur
Doğru cehenneme ölenleriniz

Hasanla Hüseyin çaldı mı sazı
Doğar mı Allahın oğluyla kızı
Yarın mahşer günü görün halinizi
Dolanır boynunuza yalanlarınız

Kul Hamit‘im der ki Elhamdülillah
Şeriksiz nazirsiz ol yüce Allah
Din Muhammet dini yok başka Allah
Dört mezhepten hariç planlarınız

image_pdf