AŞIKIN VÂRI

Aşkın cezbesiyle didarı görmek
Aşıkı sadıkın vârıdır varı
Tecelli Tûrunda visâle ermek
Hakikat ehlinin kârıdır kârı

Ehli aşk kıblesi didarı cânan
Farz ile sünneti orada tamam
İrfan mektebinden dersini alan
Petekte bal yapmış arıdır arı

Bülbülün feryadı gülün hârından
Aşk ehli bellidir ah-u zarından
Vuslat şarabını tutan elinden
Naci güruhunun piridir piri

Aşk, muhabbet şarabını içmeyen
Hak ile batılı görüp seçmeyen
Dost yolunda varlığından geçmeyen
Bilki insanların körüdür körü

İBRETİ, dost için serden geçe gör
Yahşiyi, yamanı tanı seçe gör
Yâr lebinden ab-ı hayat içe gör
İsrafil ‘in hayat sûrudur sûru

image_pdf