BİZ GÜZELİ PEK SEVERİZ

Güzel sevmektir hâlimiz
Biz güzeli pek severiz
Güzele doğru yolumuz
Biz güzeli pek severiz

Güzeldir ol Hakkın nûru
Güzeldir Musa ‘nın Tûru
Güzeldir cennetin huru
Biz güzeli pek severiz

Güzeli severiz candan
Ta can çıkınca bu tenden
Gönlümüz ayrılmaz ondan
Biz güzeli pek severiz

Güzele kurban oluruz
Yoluna can baş veririz
Ölsekte hayat buluruz
Biz güzeli pek severiz

Güzel candır, güzel cânân
Güzel dindir, güzel iman
Güzeldir her derde derman
Biz güzeli pek severiz

Güzeldir bizim atamız
Güzel bağışlar hatamız
Güzelden gitmez ötemiz
Biz güzeli pek severiz

İBRETİ, güzel olana
Varını verir talana
Aldanmaz kavl-i yalana
Biz güzeli pek severiz

image_pdf