CAHİL SOFU

Üstüme bağırma ey cahil sofu
Aklımı yâr aldı men perişanım
İnsanlığı anla, uzatma lafı
Hayvan kesmek değil, canla kurbanım

Sorgu, sualimiz burda verelim
Dostun didârını açık görelim
Can, baş verip bir gerçeğe erelim
Böylece inanmış ehli irfanım

Bana metheyleme cennet-i huri
Onlardan çok önce sevmişim yâri
Kalbim hâk evidir, gerekmez peri
Böyle emrediyor bana vicdanım

Haktan yakın bir şey yoktur insana
İnanmazsan sor bir ehli imana
Sözüm açık, sakın düşme gümâna
Çünkü arap değil, Türkçe lisanım

Sofunun gözünde bir bigâneyim
Dost aşkıyla yanan bir pervâneyim
Mey içtim sarhoşum men mestaneyim
İBRETİ‘yim budur benim imanım

image_pdf