CAHİL SÜRÜSÜ

Camiye toplansa cahil sürüsü
Yine cehaletten kurtulur sanma
Bir kovana girse merkep arısı
Bal yapacak diye aldanıp kanma

İnsan hakkın bilen insan gerektir
Başta temiz yürek, vicdan gerektir
Hakkı bilmek için irfan gerektir
Karga isen, gülün dalına konma

Ahlâk meyve, insan ağaç misali
Meyvesiz ağacın, haraptır hali
Kesilir, yakılır, savrulur külü
Kötü kuylu olup, ateşe yanma

Arif meclisine, cahiller girmez
Bin sene okusa sırrına ermez
Dış yüzün görse de, içini görmez
Cahilden uzak kal, ismini anma

İBRETİ görücü, bakar kör değil
Hakikati bulmak, kolay kâr değil
Güzel sevmek aşıklara ar değil
Gerçekten aşık ol, sözünden dönme

image_pdf