BAŞKA ŞEY DEĞİL

Dinlersen sözümü verem haberi
Boş yere bekleme büyük mahşeri
Eğer ister isen cennetle huri
Yârin kucağından başka yer değil

Havaya kaldırma boşa elini
Arapça duaya yorma dilini
Koklamak istersen cennet gülünü
Yârin yanağından başka şey değil

Sakın kıble sanma cansız duvarı
Hem kıble hem Kâbe dostun didarı
İçmek ister isen ab-ı kevseri
Yârin dudağından başka şey değil

Hocaya dedeye eyleme minnet
Eğer tanıdınsa insandır cennet
Benden sorar isen halis ibadet
Sevgiyle hizmetten başka şey değil

İBRETİ, yarinle sen eyle ülfet
Ondan başka sana gerekmez cennet
Candan sev dostunu eyle muhabbet
Huri, Kevser bundan başka şey değil

Yusuf Gül
?
image_pdf