EY VAİZ

Ey vaiz sözümün ver cevabını
Bizleri beyhude nâdan mı sandın
İdrâk eylemeyen hak kelâmını
Formalitelere uyan mı sandın

Sırat-ı mizanı saydığın zaman
Cenneti aklına koyduğun zaman
Taş ile duvara uyduğun zaman
Hak ademden ayrı nihan mı sandın

Gönül Kâbesine taş atıp yıkma
Asıl Allah evi ona hor bakma
Eğer aklın varsa bu sözden çıkma
Bizleri idraksız hayvan mı sandın

Beş vakit boşuna olma avare
Adamsan başına bir çare ara
Manen, hem maddeten uğra zarara
Bunu bir hakiki erkân mı sandın

Hurafaya asla gel verme kıymet
Gerçekler sözüne sen eyle rağbet
İBRETİ ceht eyle ahlâkın düzelt
Sevip sevilmeyi ziyan mı sandın

image_pdf