HAK DÜŞMANI

Asıl sizi hak düşmanı
Siz mi haklı, biz mi haklı
Sonra görürsün pişmanı
Siz mi haklı, biz mi haklı

Horlama bizi boşuna
Aklın ermiyor işine
Taşın inecek başına
Siz mi haklı, biz mi haklı

Durumundan çokça sakın
Vermezsin herkesin hakkın
Herhal zevalınız yakın
Siz mi haklı, biz mi haklı

Yüreklerdeki yaraya
Baş uyur, değmez çareye
Basarsınız palavraya
Siz mi haklı, biz mi haklı

Ağalarla bir olursan
Yoksulları hiç görürsen
Elbette sen sorulursun
Siz mi haklı, biz mi haklı

İşgal ettiniz orayı
Çalarsınız iftirayı
Seçeriz akla karayı
Siz mi haklı, biz mi haklı

Ağaları kayırırsan
Bizi sola ayırırsan
Vurguncuyu doyurursan
Siz mi haklı, biz mi haklı

Softalığa verip hızı
Yardakçılar dizi dizi
Düşünmezsin çaresizi
Siz mi haklı, biz mi haklı

Bütün milleti kandırdın
Kendi dolabın dönderdin
İBRETİ‘yi usandırdın
Siz mi haklı, biz mi haklı

image_pdf