KARARIM VAR

Bir hain hanemi harap eyledi
Onunla bir aht-ı ikrârım var
Aldı benliğimi turab eyledi
Benim böylece bir şivekârım var

Herkesin arzusu bir başka başka
Kimi aşık olmuş, düşmüş bir aşka
Kimi hükmeyleyip oturmuş köşke
Benim de bir tek nazlı yarim var

Yoluna bakarım kulağım seste
Gözümle ararım gönül o yasta
Dosttan ayrı düştüm hastayım hasta
O da bilir her dem ahuzârım var

Ben bilirim bu feleğin hilesi
Çok kanlar kusturur, zordur çilesi
Bu işin ölümden yoktur ötesi
Sanmayın ki başka bir kararım var

İBRETİ, sen neden düştün bu hale
Belki gün gelecek bu yüzün güle
Karanlıklar gide, şafak açıla
Gönülde böylece pazarım var

image_pdf