ÖNSÖZ

Bu kitabımda hayatta içinde bulunduğum ve şahit olduğum acı hakikatlari, bazı tahihi olayların kısa özetlerini, karşılaştığım bazı dini ve ilmi mücadeleleri, özel kanaat ve felsefi düşüncelerimi ve her yönden kendine has özelliği bulunan çeşitli şiirlerimi ve vâki müdahalelere karşı cevabi şiirlerimi bulacaksınız. Bu kitapla hiç bir siyasi maksat peşinde olmadığım söz ve şiirlerimden anlaşılabilir. Yegâne maksadım aklımın erdiği sahalarda hakikatları günışığına çıkarmak için insanlığa ve cemiyete bir hizmet yadigarı olan eserlerimi tarihe mal etmektir. Eserlerimde eskiden okuduğum kitapların etkisiyle kullandığım, bugünkü dilde zor anlaşılır Arapca ve Farsca kelimelerle karşılaşabilirsiniz. Ancak son eserlerimde anlaşılmayan kelimelerden mümkün mertebe uzaklaşarak öz Türkçe kelimeler kullanmaya özen gösterdim.

Gâye :

Bu kitaptaki gâyem halkın dertlerini dile getirmek, sömürü, zorbalık, kaba kuvvete karşı olmanın gereğini anlatmak, softalık ve gericiliğin çıkar bir yol olmadığını açığa sermek, softalığın ve safsatanın hangi karanlıklara gittiğini, hangi çıkmazlara saplandığını ve ne gibi siyasi maksatlara matuf olduğunu kanaatlarıma göre izah etmek, ancak insanlık cemiyetine hizmet için sulh ve barış içinde insanları birbirine yaklaştırmak, sevgi, şevkat ve muhabbet yoluyla birbirinin acısını paylaşarak birbirlerine yardımcı olmaya teşvik etmek, birlik ve beraberliğe davet etmekten ibaretir.

Muhabbetlerimle,

AŞIK İBRETİ

image_pdf