ŞAŞMAYIN SAKIN

Öğüt haddim değil, aydın kardeşler
İnsanlık haddini aşmayın sakın
Cahiller aklına geleni işler
Yorulup peşine koşmayın sakın

Zekâsı çalışmaz, aklı kaçıktır
Bakar kör misali gözü açıktır
Fikir versen almaz, kabı küçüktür
Dağ başına kuyu eşmeyin sakın

Fezaya yakışır bizim çağımız
Fakiri soymakla meşgul çoğumuz
Hâlen bilmeyen var solla sağımız
Kör gibi girdaba düşmeyin sakın

İlimle meydana çıkar her hüner
İlme hizmet eden varlığa konar
Marifetle susuz değirmen döner
Hayret ile bakıp şaşmayın sakın

İBRETİ der size, aydın kardeşler
Cahil halden bilmez, cidâle başlar
Hem sözünü tutmaz, hem seni taşlar
Ruhunuzu sıkıp coşmayın sakın

image_pdf