SENSİN

Kaşın mihrabına karşı namazım
Güruhu Naci’nin imamı sensin
Ayağın tozuna vardır niyazım
Dergâhı hacetin tamamı sensin

Cemâlin şamâdır pervânesiyim
Gönlün Kâbe onun kurbanesiyim
Derdinden hastanın bir tanesiyim
Yaralı gönlümün lokmanı sensin

Hak nazarı mıdır sendeki nazar
Aşk ehli güzelin berâtın yazar
Künyenden okur üstadı evvel
Herhalde alemin sultanı sensin

Aşkınla tutuştum ah ile zârım
Evvel ahir sensin umudum varım
Cânânın derdiyle çok intizârım
Ben bülbülüm, gül-i handânım sensin

İBRETİ, budur mümin miracı
Onu tavaf eder güruhu Naci
Kırkların ceminde Fadime bacı
Cennetin hurisi, gilmanı sensin

image_pdf