SEVGİLİ CÂNÂNIM

Sevgili cânânım seni gördükçe
Dilin şeker, şerbet süzülmektedir
Hasret çekip senden uzak kaldıkça
Gönül hasta, ciğer ezilmektedir

Ah-u vah çekerim hergün, her zaman
Ne bir gidenim var ne de bir gelen
Ne senden bir haber ne de bir selam
Düşündükçe benzim bozulmaktadır

Ey sevgili cânân girme kanıma
Lütfunla şâd etmek düşer şanına
Kirpiklerin oku benim canıma
Değdikçe mezarım kazılmaktadır

Sen Leylâsın ben bir Mecnun avare
Ancak senden olur derdime çare
Tutup atmak ile beni kenara
Sanma sevgi bağı çözülmektedir

İBRETİ, gel çokça dalma derine
Bu demi hoş geçir, bakma yarına
Bütün amellerin aşk defterine
Sahife sahife yazılmaktadır

image_pdf