SÜRER Mİ BİLMEM

Kırdı kanadımı kederle firkat
Hicran mı, sevda mı, zulmet mi bilmem
Dost cemâlin görmek olur mu kısmet
Taksim mi, tecella, gurbet mi bilmem

Gönül hasret çeker sevgili yâre
Hicran ciğerimi etti bin pare
Bir kere soralım o sitemkâre
Tecrübe, çile mi, mihnet mi bilmem

Vatanımız oldu gurbet diyarı
Her seher güledir bülbülün zarı
Gönlümüz sevgisi erenler piri
Acı mı, elem mi, zahmet mi bilmem

Cüdâ olmak müşkül dost vahdetinden
Can, baş satılır yaramaz tenden
Ahuzar ederim gül hasretinden
Gurbet mi, keder mi, firkât mi bilmem

Hâlâ çekmektedir yâr hasretini
Her vakit özleyip muhabbetini
İBRETİ, görür mü dost vuslatını
Bu ayrılık böyle sürer mi bilmem

image_pdf