TAMAMLANMAMIŞ MISRALAR – 1

Ey bu başımın belâsı
Bak ki sensiz ne haldeyim
Gönlüm oldu dert yuvası
Sanki mecnunum çöldeyim

image_pdf