VARIN NEDİR

Erdin ise bir nigâra
Ferhat ile zârın nedir
İkrar verdin ise yâra
Ondan üstün varın nedir

Erdin ise dost sırrına
Girdin ise aşk şehrine
Meyletme cennet huruna
Boş hayale kârın nedir

Dostun didarın gördünse
Varın yoğunu gördünse
Yâr gönlüne girdinse
Ondan başka yerin nedir

Hakikat yolun seçtinse
Sakahın meyin içtinse
Hep varlığından geçtinse
Hâlâ canın serin nedir

Gördün ise Muhammedi
Ettin ise muhabbeti
Kurdunsa yârla ülfeti
Bu dua tekrarın nedir

Gönül evi hakkın evi
Sürdün ise ondan devi
İlah tıpkı insan nevi
Ondan başka yarin nedir

İBRETİ dalma derine
Erdinse birlik sırrına
Hizmet eyle yol erine
Namus ile arın nedir

image_pdf