YETER SULTANIM YETER

Ey sevgili dil rubâ
Yoluna canım feda
Derdime eyle deva
Yeter sultanım yeter

Sevgin bu canımdadır
Damarda kanımdadır
Başım meydanındadır
Yeter sultanım yeter

Lütfedip gel yanıma
Budur düşen şanına
Tak zülfün gerdanına
Yeter sultanım yeter

Bak şu aşık haline
Ser vermiştir yoluna
Artık acı kuluna
Yeter sultanım yeter

Aşkınla nâlâna bak
Dön yüzün bu yana bak
Gözden akan kana bak
Yeter sultanım yeter

Yaktın aşkın narına
Astın zülfün darına
Vâsıl et didarına
Yeter sultanım yeter

İBRETİ, elinde saz
Etme bana bunca naz
Halime acı biraz
Yeter sultanım yeter

image_pdf